هر روز بازداشت معادل ٥٠‌ هزار تومان

هر روز بازداشت معادل ٥٠‌ هزار تومان

قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت١٣٩٢ سه‌سال از پنج‌سال حیات آزمایشی خود را پشت سر گذ...

Top