عناوین خبرهای آراء وحدت رویه

جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران

به موجب رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در مورخ 22 تیر مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان 9ماه و همسران ایشان دوهفته" تعیین شد.

مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی

۱- در خصوص اختلاف مالک و زارع راجع به اجرای قوانین اصلاحات ارضی چنانچه آراء صادره دیوان عالی کشور هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحیت صحیحاً صادر شده باشد در مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است

"تحليل راى وحدت رويه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ ديوانعالى كشور""

"تحليل راى وحدت رويه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ ديوانعالى كشور بدین شرح است:

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است.

برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست

برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در مورد عدم استحقاق دریافت بیمه بیکاری توسط بیمه شدگان اختیاری از جمله مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی

نگاهی دوباره به اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی

ظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.

Top