عناوین خبرهای حقوق قراردادها

داوری در قراردادها و دعاوی

تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد.

تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج

رعایت جوانب حقوقی فقط مربوط به قبل از ازدواج نیست، بلکه بعد از ازدواج هم لازم است.

قانون حاکم برقرارداد

قانون حاکم برقرارداد به شرح زیر است.

نکات کلیدی قرارداد (3)

براي استحکام روابط حقوقي مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.

راه هاي انحلال قرارداد

راه هاي انحلال قرارداد:1- اقاله(تفاسخ). 2-انفساخ. 3-ايقاع(فسخ).

نكاتي در مورد قراردادهاي خارجي

قراردادهائي كه با خارجيان و در محدودة قواعد و قوانين تجارت بين‌المللي منعقد مي‌شود، از بسياري جهات با قراردادهاي داخلي متفاوت‌اند.

نکات کلیدی قرارداد (2)

«موضوع قرارداد» همان چيزيست كه قانون مدني در ماده 214 از آن به «مورد معامله» تعبير كرده.

نکات کلیدی قرارداد ها (1)

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

منابع حقوق قراردادهای ویژه

مهمترین منابع حقوق قراردادهای ویژه را می توان قانون و روّیه قضایی نام برد.

اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

آیا ماده 10 قانون مدنی ویژه قراردادهایی است که در قانون نام معیّنی ندارند و آثار و شرایط آن پیش بینی نشده است؟

عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

اصل حاکمیت اراده باعث شده تا اشخاص بتوانند در حدود قانون به هر صورت که می خواهند توافق نمایند.

تحولات حقوق ویژه قراردادها

عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند که متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند.

Top