عناوین خبرهای حقوق بیمه بازرگانی

قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت بیمه گر

قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت بیمه گر به شرح زیر است.

صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى

بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، براى جبران زيان‌هاى بدنى وارده به اشخاص ثالث، در موارد بيمه‌نبودن وسيلهٔ نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرارکردن يا ناشناخته‌ماندن مسئول حادثه يا ورشکستگى بيمه‌گر، صندوق مستقلى به‌نام ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدني“، تأسيس شده است.

انواع بیمه مسئولیت مدنی

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند.

بيمهٔ مسئوليت مقاطعه‌کاران و توليدکنندگان

پوشش بيمه‌اى اين بيمه‌‌نامه، همانند پوشش بيمه‌نامهٔ مسئوليت مالکان، مستأجران و مؤجران است با اين تفاوت که با توجه به‌نوع فعاليت و نوع توليد بيمه‌گذار تنظيم مى‌شود.

انواع بیمه بازرگانی

انواع بیمه بازرگانی به شرح زیر است.

مهمترین تفاوتهای بیمه های اجتماعی و بازرگانی چیست؟

بدون شک امروزه بیمه سازوکاری است که رسیدن به ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آینده را فراهم می سازد. بیمه اجتماعی و بازرگانی برای مقابله با مخاطرات پیش بینی نشده شکل گرفته است که با وجود اینکه هدف مشترکی را دنبال می کنند ولی در جزئیات و سازوکار با یکدیگر تفاوتهایی دارند.

بیمه بازرگانی چیست ؟

بيمه‌هاى بازرگاني، ”بيمه‌هاى اختياري“ هم اطلاق مى‌شود.

Top