ده نکته راهبردی درباره سیل

دکتر علی دارابی عضو هیات علمی تهران مرکز

"امید به ناامیدى"

پدرام سلطانی

نود بدون عادل، خنثی و تهی می شود

شهرام اصغری نویسنده و روزنامه نگار
ادامه...

عناوین خبرهای حقوق گمرکی

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو شماره‌ : .18758ت‌28817هـ تاریخ‌ : 1382.04.10

قانون صادرات و واردات

قانون صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.

حقوق‌ گمرکی و تعرفه چیست

وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.

حقوق ورودی در گمرک و واردات چیست؟

معمولاً وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می شود، یکی حقوق و عوارض است.

ممنوعيت‌هاي كلي واردات و صادرات كالاها

براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است.‏

قوانین و مقررات معافیت های گمرکی

قوانین و مقررات معافیت های گمرکی به شرح زیر است.

قانون مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372(مجلس شوراي اسلامي).

Top