ده نکته راهبردی درباره سیل

دکتر علی دارابی عضو هیات علمی تهران مرکز

"امید به ناامیدى"

پدرام سلطانی

نود بدون عادل، خنثی و تهی می شود

شهرام اصغری نویسنده و روزنامه نگار
ادامه...

عناوین خبرهای حقوق ورزشی

آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از اماکن ورزشی توسط بخش غیر دولتی

یین‌نامه‌نحوه بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت‌بدنی توسط بخش غیر دولتی" را به شرح زیر تصویب شده است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب شده است.

پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی بدون شرکت در آزمون سراسری

‌پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بدون شرکت در آزمون سراسری ‌مصوب یکصد و ششمین جلسه مورخ 1365.12.12 شورای عالی انقلاب فرهنگی

لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشور

‌لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب شورای انقلاب مصوب 58.9.27

لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌ها

‌لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی وابسته به سازمان‌تربیت بدنی ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1358.7.26.

‌قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

‌قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 18/10/1369

‌قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش

‌قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش به شرح زیر است.

‌اصلاح ماده 9 اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

‌اصلاح ماده 9 اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی ‌مصوب 1357.3.3

‌اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی ‌

‌اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی ‌مصوب 1356.2.29.

قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده

قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده مصوب 14/6/1306

قوانین و مقررات دوپینگ

اصلی‌ترین علت ممنوعیت دوپینگ معارض بودن آن با ارزش‌های ورزش، مضر بودن برای جامعه ورزش و اجتماع است.

خلا یک قانون خاص در زمینه حقوق ورزشی

اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم تا بدان‌جا است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی، به آن پرداخته و بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است.

آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون سرباز قهرمان ـ مصوب۱۳۷۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

قانون سرباز قهرمان

قانون سرباز قهرمان به شرح زیر است.

اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

سازمان تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بندهای(11)‌و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی‌ایران به شرح زیر تصویب نمود:

Top