عناوین خبرهای بورس

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره

"دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه" در 14 ماده و 4 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت

"دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت" مشتمل بر 26 ماده و 5 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 2/9/92 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

"دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 1390/09/26 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/77 هیئت وزیران

نحوه انجام معاملات در فرابورس

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران را تصویب و ابلاغ کرد

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) (مصوب 25/1/88، اصلاحيه مصوب 24/2/1390)

قانون برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر است.

بورس چیست ؟

این سوالات و یا مشابه این سوالات معمولا" در ذهن کسانی که تازه وارد بازار کار و سرمایه می شوند وجود دارد لذا در این نوشتار سعی می کنیم تا حدودی در این زمینه توضیحات ضروری را بیان کنیم

Top