عناوین خبرهای حقوق شهرداری

قوانین تبلیغات شهری تبلیغات محیطی

تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری , پارچه ای , فلزی , رایانه ای , متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا, خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرهاو مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد

قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهریبه شرح زیر است.

قانون شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها

آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

رسیدگی به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه

ماده 55قانون شهرداریها

شرح وظایف شهرداری،ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

قوانین و مقررات شهرداری

قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر است.

Top