عناوین خبرهای حقوق اراضی

عوامل پیشگیری از وقوع جرم زمین خواری و کوه خواری

سمینار پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در تاریخ 27 و 28 تیر ماه در استان گلستان برگزار خواهد شد. عباسی سردبیر این سمینار گفت و گوی کوتاهی با پایگاه حقوقی وکیل ملت داشت که از نظرتان می گذرد:

ضوابط واگذاري زمين

ضوابط واگذاري زمين به شرح زیر است.

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 11/12/58 شورای انقلاب.

کلیه مواد قانونی مربوط به اصلاحات ارضی

ماده های قانونی اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 به شرح زیر است.

چگونگی استفاده از ملک مشاعی در صورت عدم دسترسی اغلب شرکاء به ملک مشاعی

چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیر زمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند برای دادگاه قابل استماع است؟

قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است

به عبارت دیگر برای صراحت این موضوع بصورت سوالی پاسخ داده شود : در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 به شرح زیر است :

کاربری املاک در طرح تفصیلی تهران

کاربری املاک در طرح تفصیلی تهران را در مطلب زیر برسی میکنیم.

حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.

Top