کد خبر: 12776
تاریخ: 25شهريور1394
کد خبرنگار: 230
کفاشیان خبر داد

استقبال از تشکیل دادسرای جرایم ورزشی

رئیس فدراسیون فونبال از تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی، استقبال کرد.

علی کفاشیان در اين باره اظهار داشت: فدراسیون فوتبال به نوبه خود از تشکيل اين دادسرا استقبال می‌کند و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در اين ارتباط می‌توانند ارتباط خوبی با اين دادسرا داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با تشکيل اين دادسرا رسیدگی به جرائم ورزشی در دستور کار قرار خواهد گرفت و به خصوص در مواقعی که صحبت از فساد در ورزش يا فوتبال می شود به خوبی می‌توان موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و چنانچه اين موضوع ثابت شود، قطعا کسانی که مرتکب اشتباه شوند مجازات می‌شوند و در صورت عدم وجود مدارک، افرادی که تهمت می‌زنند مورد پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال در پايان اشاره کرد: قطعا تشکيل اين دادسرا به سالم سازی هر چه بیشتر فضای ورزش و فوتبال کمک خواهد کرد و از اين پس تمامی صحبت‌ها بر اساس سند و مدرک خواهد بود.