کد خبر: 12829
تاریخ: 25تير1394
کد خبرنگار: 230
معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران

تشکیل دادسراهای تخصصی، از تشدد آرا جلوگیری می‌کند

به تبع تشکیل دادسراهای تخصصی طبیعتا یک سارق یا قاتل با یک مجرم ورزشی در یک جایگاه قرار نگرفته و به هر کدام از جرایم به شکلی دقیق و تخصصی پرداخته خواهد شد.

حمید رضا آدابی» معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، با اشاره به دستور اخیر دادستان تهران در خصوص تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی گفت: در حال حاضر مراجع به دسته اختصاصی و تخصصی تقسیم می شوند.

آدابی اظهار کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به مراجع قضائی اختصاصی اشاره شده است.

وی در ادامه با معرفی مراجع تخصصی عنوان کرد: مراجع تخصصی مراجعی هستند که در دادگاهها و دادسراهای عمومی تقسیم بندی می شوند تا به یک سری جرایم رسیدگی کنند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران با بیان محسنات تخصصی شدن مراجع قضایی تصریح کرد: تخصصی شدن مراجع قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی باعث می شود تا از تشدد آرا و رویه‌ها و فریضه‌های مختلف جلوگیری شود. اگر یک مبحث در مجموعه خاص خود مورد بررسی قرار گیرد، قضات آن مجموعه نسبت به یک موضوع نوعا یک رویه را اتخاذ می کنند.

وی در تکمیل سخنان خود عنوان کرد: به جهت اینکه در ادامه این روش کار قضات رسیدگی به یک پرونده خاص است با گذشت زمان تبحر و مهارت رویه، دانش و فن قضایی در رسیدگی به آن پرونده خاص پیدا می کنند.

آدابی در پایان با تایید لزوم تشکیل دادسراهای تخصصی و با اشاره به اینکه تشکیل دادسراهای تخصصی عدم اختلاط بین متهمین مختلف را به وجود می آورد گفت: به تبع تشکیل این دادسراها طبیعتا یک سارق یا قاتل با یک مجرم ورزشی در یک جایگاه قرار نگرفته و به هر کدام از جرایم به شکلی دقیق و تخصصی پرداخته خواهد شد.