کد خبر: 170692
تاریخ: 24خرداد1395
کد خبرنگار: 225

یک اصولگرا:کلینتون رییس جمهور شود اصولگرایان امیدی به پیروزی مقابل روحانی نخواهند داشت

حمید رضا ترقی از چهره های اصولگرا در گفتگویی با نشریه مثلث گفته است:کلینتون رییس جمهور شود اصولگرایان امیدی به پیروزی مقابل روحانی نخواهند داشت.

محورهای دیگر سخنان وی بدین شرح است

🔺احمدی نژاد منصرف شده جلیلی هم نمی آید.

🔺مدل ورود اصول گرایان چه باشد بستگی به شرایط کلی کشور و وضعیت دولت آقای روحانی دارد.

🔺به نظر می رسد تا آبان ماه که نتیجه انتخابات آمریکا مشخص می شود باید تأمل کرد و برای هر دو حالت افرادی را در نظر گرفت.

🔺احمدی نژاد در جلسات داخلی به این جمع بندی رسید که ورود به انتخابات ریاست جمهوری مصلحت نیست چون موضوع بررسی صلاحیت در شورای نگهبان، قطع پشتیبانی بسیاری از هواداران گذشته به علت حمایت از مشایی و وجود محدودیت ها برای سفرهای استانی عمده دلایل جمع بندی یادشده بود.

🔺فتاح تمام تمرکز خود را بر تغییر مدیریت کمیته امداد متمرکز کرده و شدیداً ورود به عرصه ریاست جمهوری را نفی می کند.