کد خبر: 171084
تاریخ: 26خرداد1395
کد خبرنگار: 225

از رونمایی پنجمین بمب پرسپولیس تا خرید 2/5 میلیاردی استقلال

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( 26 خرداد) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چهارشنبه 26 خرداد به مسائل مختلف ورزش از جمله فوتبال اختصاص دارد.