کد خبر: 172320
تاریخ: 1تير1395
کد خبرنگار: 235

تجمع مالباختگان ثامن الحجج مقابل مجلس

جمعی از مال باختگان موسسه ثامن الحجج ظهر امروز مقابل مجلس تجمع کردند

به گزارش وکیل ملت مال باختگان موسسه ثامن الحجج با تجمع مقابل  مجلس خواستار رسیدگی نمایندگان به وضعیت این موسسه و مال باختگان آن شدند.
 
موسسه تعاونی اعتبار ثامن الحجج سال گذشته منحل شد.