کد خبر: 172382
تاریخ: 2تير1395
کد خبرنگار: 225

تصویر/لحظه اثابت تیر قناص داعشی به سر مجاهد عراقی و شهادت اش

لحظه اثابت تیر قناص داعشی به سر مجاهد عراقی و شهادت اش