کد خبر: 173193
تاریخ: 6تير1395
کد خبرنگار: 239

بررسی واگذاری شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر

با وجود مخالفت برخی اعضای شورای شهر تهران در خصوص واگذاری شرکت شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر یک فوریت این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگاروکیل ملت به نقل از   مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران که بدون مستمع برگزار می شود موضوع  فروش ۶۰-۴۰ شهر آفتاب و ۳۰ - ۷۰ شهروند به بانک شهر برای پرداخت بدهی ها به صورت یک فوریت مورد بحث قرار گرفت که یک  فوریت آن  رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون ها رفت.

این درحالی است که پیش از این رییس شورای شهر تهران واگذاری فروشگاه شهروند به بخش خصوصی را رد کرده بود.