کد خبر: 175204
تاریخ: 9تير1395
کد خبرنگار: 239

ضرر آژانس‌های گردشگری از ناآرامی‌های ترکیه/ آذربایجان جای ترکیه را می گیرد

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری استان تهران با اشاره به ضرر اقتصادی آژانس‌های گردشگری در پی ناآرامی‌های ترکیه گفت: در این شرایط، کشور آذربایجان در تلاش است تا جای ترکیه را برای گردشگران ایرانی‌ بگیرد.

به گزارش وکیل ملت رضا اباذری در خصوص شرایط آژانس‌های گردشگری با توجه به ناآرامی‌های مکرر در ترکیه و لغو پروازها و حجمی از گردشگران ایرانی که ترکیه جزء مقاصد اصلی سفرهای خارجی آنها محسوب می‌شود، گفت: مدتی است که گردشگری ترکیه در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد اما آژانس‌های گردشگری در واقع، بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند و نمی‌توانند دائم در ضرر باشند به همین دلیل به دنبال مقاصد جدید گردشگری برای مسافران هستند.

وی در پاسخ به اینکه چه کشورهایی در حال حاضر در اولویت جایگزینی ترکیه برای مسافران ایرانی هستند، تصریح کرد: در جایگزینی مقاصد جدید سه ویژگی کیفیت خدمات، سهولت در صدور ویزا و قیمت تمام شده سفر در بازار، حائز اهمیت است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری تهران ادامه داد: به طور نمونه در حال حاضر کشور آذربایجان در تلاش است تا جای ترکیه را برای مسافران ایرانی بگیرد.

اباذری افزود: گردشگران ایرانی که به ترکیه سفر می‌کردند اکثراً گردشگران خرید و ساحلی بوده‌اند در نتیجه کشورهای جایگزین هم باید همین ویژگی‌ها را برای آنها داشته باشند.

وی درباره ترکیه گفت: ترکیه یکی از مقاصد سنتی سفرهای خارجی ایرانی‌هاست که با وضعیت موجود و پیش‌بینی شرایط بدتر از این قطعاً سفر به ترکیه باز هم کاهش بیشتری خواهد یافت.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری تهران تصریح کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که مدتی است تورهای خروجی ایران کاهش یافته است که این هم به وضعیت اقتصادی مردم برمی‌گردد.