کد خبر: 181334
تاریخ: 3مرداد1395
کد خبرنگار: 225

شکنجه و تجاوز در زندان های ترکیه

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که شواهدی "معتبر" گردآوری کرده که حاکی از "کتک‌زدن، شکنجه و تجاوز" به زندانیان در بازداشتگاه‌های "غیر رسمی" پس از کودتای نافرجام در ترکیه است.

این سازمان از دولت ترکیه خواسته که به ناظران مستقل اجازه دسترسی به تمام "زندانیان در تمام بازداشتگاه‌ها" را بدهد