کد خبر: 185630
تاریخ: 20مرداد1395
کد خبرنگار: 235

جلسه افتخاری با ورمزیار در باشگاه استقلال

سرپرست جدید باشگاه استقلال با رییس آکادمی این باشگاه روز گذشته دیدار کرد.

در این نشست طرفین پیرامون برنامه‌های پیش‌رو برای آکادمی صحبت کردند. در حال حاضر تیم پایه‌ای امید استقلال سرمربی ندارد و فعالیت‌های علی سامره سرپرست این تیم به حالت تعلیق درآمده است. پیش از اینکه افتخاری به‌عنوان سرپرست استقلال مشغول به کار شود در آکادمی استقلال اتفاقات زیادی افتاد و ماجراهایی که پیش آمد چند تلفات داشت. در نخستین گام رییس آکادمی استقلال یعنی حسن روشن را کنار گذاشتند اما بعد از گذشت چند روز ترکش این اتفاقات به سامره هم خورد و سرمربی تیم امید استقلال هم از کار برکنار شد. در پی این ماجراها صادق ورمزیار جای روشن را گرفت اما هنوز برای سامره جانشینی پیدا نکردند. شاید به زودی و بعد از این جلسه سرمربی تیم امید استقلال هم مشخص شود.