کد خبر: 186034
تاریخ: 21مرداد1395
کد خبرنگار: 235

روزنامه ورزشی هدف/شادی گل احتمالی برهانی با اشک

شادی گل احتمالی برهانی با اشک/باشگاه استقلال:سرمربی پرسپولیس سرش به کار خودش باشد/صفحه نخست روزنامه ورزشی هدف چاپ فردا پنجشنبه بیست یکم مرداد.