کد خبر: 186451
تاریخ: 22مرداد1395
کد خبرنگار: 225

نتیجه تلخ ساده لوح و خائن دانستن روحانی

شاید تنگناهای معیشتی مردم یا فیش های نجومی کار را بر حسن روحانی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اش سخت کند ، شاید عدم تحقق برخی وعده های انتخاباتی دور اول حامیان روحانی را آزرده باشد

 ممکن است برآورده نشدن برخی انتظارات از روحانی و دولتش موجب دلسردی عده ای شود و هر کدام از این عوامل این نگرانی را بوجود بیاورد که شاید روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران باشد اما من معتقدم  تنها و تنها به یک  دلیل روحانی برای بار دوم با رایی افزون بر دوره سابق رئیس جمهور خواهد شد و آن هم چیزی نیست جز رفتار و گفتار مخالفین او .

دامنه توهینها و تخریبهای مخالفین دولت که تماما اهداف انتخاباتی دارد به درجه ای رسیده که روحانی را در موضع مظلومیت قرار می دهد و مردم ایران نشان داده اند که اجازه نمی دهند گروهی با زبان دروغ و توهین و تکبر و از موضع قدرت رای بگیرند و به مناصب سیاسی برسند .


تجربه سیاسی انتخابات متعدد گواه است که هرگاه انتقاد به مخالف سیاسی حالتی افراط گونه و مخرب پیدا کند و منجر به تحقیر و توهین گردد نه تنها از رای تخریب شونده نمی کاهد بلکه موجب مظلومیت او و بالمال موجب محبوبیت و پیروزی او خواهد شد.

خاطرم هست چند روز قبل از انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش در همان روزها که مصادف با ایام محرم بود فیلم کارناوال روز عاشورا از سوی مخالفین تندروی آقای خاتمی تهیه و توزیع شد تا او و حامیانش متهم به بی دینی و ولنگاری شوند. آنها تا می توانستند به خاتمی توهین های عجیب و غریب می نمودند و او و یارانش را به سپاه یزید و ابن زیاد تشبیه می کردند. نتیجه اما آن شد که خاتمی با رایی نجومی و تا آن روز بی نظیر رئیس جمهور شد و روسیاهی آن رفتار خلاف اخلاق به رخساره مخالفینش ماند.


شوربختانه هنوز  افراطیون اصولگرا از این تجربه ها که برایشان تلخ و شکننده بوده درس عبرت نگرفته اند. در انتخابات گذشته مجلس هم لیست امید را لیست انگلیسی خواندند اما از همان لیستی که به دروغ انگلیسی اش می خواندند شکست سختی خوردند.

امروز هم روحانی را ساده لوح ، خائن ، اشرافی ، نوکر کد خدا ، غربزده ، جاسوس ، ضد ولایت فقیه ، عمروعاص ، کلید شکسته و ... می خوانند علیه روحانی فیلم می سازند و شبنامه و روزنامه پخش می کنند و فکر می کنند که چه کار خوبی می کنند و حتما می توانند پیروز شوند غافل از آنکه این تجربه را  بارها تکرار کرده و نتیجه تلخ آن را چشیده اند اما چه سود که باز هم آن را تکرار می کنند  به قول خواجه حافظ شیرازی :


هر چند کازمودم از وی نبود سودم
من جَرّبَ المُجَرّب حَلّت بهِ النّدامه