کد خبر: 186518
تاریخ: 22مرداد1395
کد خبرنگار: 225

انتقاد یک کارگر از توقعات بالای معلمان؟

یک کارگر در کامنتی در وکیل ملت به انتقاد از توقعات بالای معلمان پرداخت. وی نوشت:اگه کل بودجه ایرانو تقدیم معلما بکنن بعیده سیر بشن . هرمعلم در سال بزور 3ماه کارمفید داره ودرماه بیش از2میلیون حقوق میگیره .

 واقفید اززمانی که فانی رئیس شده حقوقتون را دوبرابر کرده . کاش وزیری مثل وزیر کار داشتید که حرفش خریدار نداشت تا قدر وزیرتونو میدونستید .

 وزیر کار هرکاری کرد 20هزارتومن به حق مسکن اضافه کنه نتونست یا درکل حقوق یک کارگر که با روزی 8ساعت کارمفید که 700هزارتومن میگرفت را بزور کردن یک میلیون تومان .

من دوستم معلمه همیشه نق میزنه واصلا فکر دانش آموزان نیست . یک کمپرسی داره صبح اول وقت یک کمپرسی ماسه میبره وماشینشو جلو مدرسه پارک میکنه وظهربرگشتی هم میره ماسه میزنه وکارشم طوری ردیف کرده که درهفته فقط 3روزتدریس میکنه