کد خبر: 187257
تاریخ: 26مرداد1395
کد خبرنگار: 225

یک شهروند خطاب به معلمان:کمی قانع باشید

سلام. چرا معلمان همیشه برای حقوق گله دارند. مگر معلمان با دیگر کارمندان دولت فرق دارند که برای حداقل 5 ماه کار نکرده دارن حقوق دریافت می کنند.

 بنده با 9سال سابقه کار ومدرک فوق لیسانی ماهانه دارم یک ونهصد میگیرم تازه هرروز برارسیدن به محل کارم 90 کیلومتر طی می کنم. کمی قانع باشید.