کد خبر: 187405
تاریخ: 27مرداد1395
کد خبرنگار: 225

درخواست یک فرهنگی از نمایندگان:اگر به فکر معلمان هستید لایحه ای در جهت رفع مشکلات آنها تصویب کنید

نمایندگان محترم لطفا اینقدر معلمان را بازیچه سیاسی بازی قرار ندهید و با ابروی آنها بازی نکنید دردی که از آنها دوا نمی کنید نمک هم به زخم آنها نپاشید

هر موقع که می خواهید از دولت باج بگیرید یا برای پیشبرد اهداف حزب عزیزتان کاری انجام دهید پای معلمان را با اعلام استیضاح وزیر آموزش و پرورش وسط می کشید

همه شما بهتر از ما معلمان مشکلات را می دانید با استیضاح کاری درست نمی شود

اگر راست می گویید که به فکر معلمان هستید لایحه ای در جهت رفع مشکلات معلمان تصویب کنید و بودجه آن را هم در نظر بگیرد

با حرف و تبلیغات و شعار هیچ چیز درست نمی شود