کد خبر: 188239
تاریخ: 1شهريور1395
کد خبرنگار: 225

جمع آوری امضا به منظور اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا

صبح امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۹۵ جمعی از دانش آموختگان حقوق، دراعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا و انحصار طلبی ، درکانون وکلا دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها در این تجمع خواهان بررسی این وضعیت شدند.

گفتنی است که دانش آموختگان حقوق دانشگاه های کشور در حال جمع آوری امضا به منظور اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا هستند.

در تیرماه گذشته کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا موجب شد تا تعدادی از دانشجویان رشته حقوق پس از اعلان ظرفیتهای پذیرش در کانونهای هر استان و با توجه به کاهش پنجاه الی هفتادوپنچ درصدی ظرفیت پذیرش اقدام به تشکیل کمپین اعتراضی نمایند.