کد خبر: 188810
تاریخ: 3شهريور1395
کد خبرنگار: 235

سحر و جادو در فوتبال؛ گله مربی لیگ برتری از یک سوغاتی!

از آن روزهایی که بلوای جادو و جنبل در فوتبال ایران، به راه افتاد، سال ها می گذرد اما حالا مورد جدیدی کشف شده است.

اخیرا در جریان یکی از بازی های این تیم در لیگ برتر ، بازیکنان صاحب موقعیت های فراوان می شوند و به شکل عجیبی توپ ها یکی پس از دیگری از روی خط دروازه در می آید. پیش از این هم، چند باری توپ ها گل نمی شود و در کمال ناباوری تیم مذکور با وجود موقعیت های بیشتر می بازد یا مساوی می کند.
وقتی در بازی دوستانه هم همین اتفاق تکرار می شود، بعضی از بچه های تیم به فکر فرو می روند که نکند یکی آنها را جادو و جنبل کرده است. در این بین یکی از بازیکنان تیم به واسطه یکی از آشنایانش اقدامی در این زمینه می کند ولی نتیجه نمی گیرد. وقتی این بحث را با مربی تیم هم مطرح می کنند، او هم لحظه ای مکث می کند و حرف های عجیبی می زند.

این مربی افشا می کند: «به من گفته بودند از فلانی چیزی نگیر. قبل از یکی از بازی ها وقتی او برای من یک سوغاتی آورد، دوستانم گفتند از دستش نگیر. شاید جادویی چیزی باشد. من هم نمی خواستم بگیرم ولی چون شرایط طوری بود که قبول نمی کردم، بد می شد گرفتم و خلاصه بعد از بازی تازه فهمیدم که اطرافیانم چه می گفتند و کاش آن سوغاتی نمی گرفتم!»

این حرف های مربی باعث شد تا اطرافیان و البته بعضی بازیکنان لیگ برتر به فکر فرو بروند که نکند آنها را جادو کرده اند و نکند باید اقدامی کنند که این طلسم شکسته شود.