کد خبر: 188812
تاریخ: 3شهريور1395
کد خبرنگار: 235

توضیحات مجری تلویزیون به عابدزاده

علی کریمی از کریم باقری خواست به بازی تیم ستارگان بیاید.

علی کریمی عصر امروز  در حاشیه تمرین تیم ستاره ها وقتی شنید کریم باقری گفته پایش درد می کند و اگر خط بخورد ناراحت نمی شود با علی پروین گفت و گو کرد.

او خواست به باقری بگویند هر طور شده به بازی فردا بیاید.

همچنین درباره این تمرین می توان به توضیحاتی که فرشید فهیم مجری تلویزیون به عابدزاده می داد اشاره کرد.

وی در گفت و گو با عابدزاده  اظهار داشت که درباره صحبت های روز گذشته اش سو برداشت شده است.