کد خبر: 190315
تاریخ: 12شهريور1395
کد خبرنگار: 235

جلد شنبه پیروزی/ برانکو خط قرمز هواداران/ تصمیم‌گیری نهایی درباره ساسان

ایران در وقت‌های اضافه به خارجی‌های قطر درس فوتبال داد. ساسان انصاری می‌رود؟ طاهری و برانکو تصمیم می‌گیرند. کیروش با پرسپولیس می‌جنگد؟ برانکو خط قرمز هواداران است. برای رضاییان هم باید تا دوشنبه صبر کرد.