کد خبر: 191672
تاریخ: 19شهريور1395
کد خبرنگار: 225

رابطه پست‌های افراد در فضای مجازی و شخصیت آن‌ها

شناخت شخصیت دیگران یکی از علاقه‌مندی‌های عمومی مردم است و تقریبا همه سعی دارند با روش‌های نسبتا ساده و مطمئن به این شناخت دست پیدا کنند. با رواج حضور عامه مردم در فضای مجازی، این حضور هم فرصتی شد تا به مطالعات شناخت شخصیت کمک شود.

شناخت شخصیت دیگران یکی از علاقه‌مندی‌های عمومی مردم است و تقریبا همه سعی دارند با روش‌های نسبتا ساده و مطمئن به این شناخت دست پیدا کنند. با رواج حضور عامه مردم در فضای مجازی، این حضور هم فرصتی شد تا به مطالعات شناخت شخصیت کمک شود. نتایج مطالعاتی که دراین زمینه صورت گرفته، نشان می‌دهند که 

* درونگراها
افراد درونگرا، معمولا بیشترین‌ پست‌هایی را که در شبکه‌های مجازی خود به اشتراک می‌گذارند، در مورد وقایع روز، تحقیقات یا سیاست در فضای مجازی است و اغلب این افراد در مورد خودشان چیزی به اشتراک نمی‌گذارند.

* برونگراها 
کسانی که دارای شخصیت برونگرا هستند، بیشتر در مورد فعالیت‌های روزمره خود پست می‌گذارند.

*اخلاقگراها 
این گروه از افراد معمولا در مورد فرزندانشان پست می‌گذارند. آنها که رقابتجو و برتری‌طلب هستند، مدام در مورد موفقیت‌های فرزندانشان عکس یا نوشته‌هایی را به اشتراک می‌گذارند.

* خودشیفته‌ها
کسانی که دارای این ویژگی شخصیتی هستند، پست‌هایی که در فضای مجازی با دیگر دوستان خود به اشتراک می‌گذارند، مربوط به ورزش و رژیم و تناسب اندام آنهاست. 

* عصبی مزاج‌ها
معمولا این افراد، در زمینه خستگی و مشکلات پست می‌گذارند.