کد خبر: 198187
تاریخ: 25مهر1395
کد خبرنگار: 235

اشک های حاج صفی مراسم خداحافظی نویدکیا را تعطیل کرد

هنوز کسی نمی داند محرم نویدکیا طبق برنامه ای که اعلام شد از دنیای فوتبال خداحافظی کرده یا تصمیمش رد این خصوص با تغییراتی همراه بوده است.

پس از اتمام بازی، محسن ترکی داور دربی اصفهان محرم را در آغوش گرفت تا همه اصفهانی ها این واقعیت تلخ را باور و با تشویق هایشان، محرم را بدرقه کنند اما ناگهان محرم خداحافظی اش را نیمه کاره رها کرد و به رختکن رفت!

طبق شنیده ها، احسان حاج صفی با چشمانی اشکبار خودش را به نویدکیا رساند و دست کاپیتانش را کشید و به رختکن برد. همین موضوع باعث شد خداحافظی محرم نویدکیا نیمه کاره بماند و این شایعه پیش بیاید که همان چیزی که دیدید رخ داده و همه اتفاقات نیمه کاره مانده است.

نویدکیا و حاج صفی تا این لحظه صحبتی در این خصوص انجام ندادند.