کد خبر: 236805
تاریخ: 22تير1396
کد خبرنگار: 235

3زن و 3 مرد کثیف در شب خانه فساد چه می کردند؟ / پلیس آبادان فاش کرد

شش زن و مرد آبادانی که در یک خانه فساد خلوت کرده بودند توسط پلیس امنیت آبادان دستگیرشدند.

با اعلام گزارش وجود یک خانه فساد در ایستگاه 12 کوی قدس مأموران پلیس Police امنیت آبادان ضمن هماهنگی قضائی ساعت هشت شب گذشته موفق به دستگیر سه زن و سه مرد در وضعیت نامناسب در این خانه فساد تیمی دستگیر کردند.
متهمان پس ازتشکیل پرونده و تفهیم اتهام روانه زندان Prison شدند.