کد خبر: 247333
تاریخ: 30مهر1396
کد خبرنگار: 225

عکسی جالب از مسی و بدل ایرانی در بازی شب گذشته(بارسلونا و مالاگا)

عکسی جالب از مسی و بدل ایرانی در بازی شب گذشته(بارسلونا و مالاگا)