کد خبر: 252889
تاریخ: 4دي1396
کد خبرنگار: 225

قربانیان آزار جنسی در ایران، به کجا می‌توانند شکایت کنند؟

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وكیل دادگستری در میزگردی در کافه خبر درباره جنبش #metoo درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنسی توضیح داد.

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وكیل دادگستری در میزگردی در کافه خبر درباره جنبش #metoo درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنسی گفت:

▫️ماده 637 قانون مجازات اسلامی بحث رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری كرده كه به معنای رابطه بین زن و مردی است كه فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابطه است.

▫️اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده كسی است كه مدعي است به او تعرض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات اين ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگيرد.