کد خبر: 25623
تاریخ: 14مهر1394
کد خبرنگار: 230

راز لبخند میلیاردر نفتی

وکیل مدافع میلیاردر نفتی با بیان اینکه کیفرخواست صرفا یک ادعانامه است، درباره خرید 138 شرکت در سازمان تامین اجتماعی توسط موکلش گفت: این خرید قرار بود در راستای اصل خصوصی سازی انجام شود که عملا چنین نشد.

رسول کوهپایه ای زاده روز یکشنبه در حاشیه دومین جلسه دادگاه موکل خود و دو متهم دیگر نفتی به خبرنگاران گفت: کیفرخواست ماحصل زحمات کارشناسان و تلاش مسوولان در مراحل مقدماتی و صرفا یک ادعانامه است که از طرف مرجع تحقیق ارایه شده است و قابل دفاع است.
به گفته کوهپایه ای زاده، تشخیص وارد بودن یا نبودن این ادعانامه بر عهده دادگاه و قاضی است.
وی در خصوص بخشی از کیفرخواست که به جعل اسناد بانکی توسط موکل خود اشاره دارد، اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف پرونده این است که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بهره مند نیستیم؛ برای کشف واقعیت حتما نیاز داریم تا یک کارشناس رسمی در امور بانکی صحت و سقم ادعای مندرج در کیفرخواست را تایید کند.
وکیل میلیاردر نفتی درباره بخش دیگری از کیفرخواست یعنی خرید 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی توسط این متهم گفت: در رابطه با این بخش از کیفرخواست فکر می کنم به این صورت باشد که قرار بود در راستای اصل خصوصی سازی شرکت هایی از طرف سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و قرار بود بخشی از این شرکت ها به موکلم واگذار شود که این امر عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به شکایت سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اضافه کرد: در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی جداگانه پاسخ خواهیم داد و از آن جا که واگذاری شرکت ها به موکل من عملیاتی نشده است؛ در واقع وقوع جرم یک فرض محال است.
کوهپایه ای زاده همچنین درباره لبخند زدن موکلش و پاسخ دادن او با لبخند گفت: مواردی در کیفرخواست توسط نماینده دادستان مطرح می شد که قابلیت دفاع خوبی داشت و هرگاه این مباحث طرح می شد موکلم با لبخندی بر لب به من نگاه می کرد که من نیز با تبسمی او را دعوت به آرامش می کردم.
به گزارش ایرنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که مجموع این دو جلسه به قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان اختصاص داشت.
براساس این گزارش 137 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه ای متهمان نفتی در دو جلسه قرائت و بقیه صفحات نیز به جلسه فردا دوشنبه موکول شد.