کد خبر: 257303
تاریخ: 19بهمن1396
کد خبرنگار: 225

تصویر/انجمن مردم نهاد "سه یک " حامی تیم پینگ پنگ کانون وکلای مرکز

انجمن مردم نهاد "سه یک " حامی تیم پینگ پنگ کانون وکلای مرکز در دومين المپیاد ورزش وکلای ایران