کد خبر: 257878
تاریخ: 25بهمن1396
کد خبرنگار: 225
در بابِ واکنش‌هایی بر "خطاب به اصلاح‌طلبان "

مرگ ارگاسم است

دوستانی دارم که زخم‌خورده‌اند ، مصیبت دیده‌اند ، داغ بر پهلو پنهان دارند اما نه ریاکارانه می‌بخشند و نه خشمگینانه از انتقام سخن می‌گویند .

 آنان سرد ، اما بشری به جهان می‌نگرند ، و برایِ عبور از رنجی که برده‌اند به لحظه‌ی جدیدی می‌اندیشند که دنیایی بهتر برایِ همگان باشد ، و آن داغ‌ها بر دل و جان کسی ننشیند ، حتی فرزندان دشمن‌اش.  دوستانی دارم ، هم ، که داغ و فقدانی در دل و دیده دارند، نمی‌بخشند ، نمی‌توانند ببخشند ، جسارت و تواناییِ انتقام گرفتن را نیز ندارند،  بر آتشِ خشمِ انباشته هر دم می‌‌دمند ، و به زمانی برای انتقام احاله می‌دهند . اینان نیز تفتان و سوزان اما بشری به دنیا می‌نگرند ، جهان در جان‌شان متوقف می‌شود تا لحظه‌‌ای فرابرسد که انتقام گرفته‌شود.

این دسته منطقِ خویش را دارند ، منطقی که در صورت درست است ، همچنان که منطق گروه اول با عقلِ نظاماتِ قببله‌ایِ ما نمی‌خواند . منطق گروه دوم انتقام را معادلِ مجازات و پاداَفره می‌داند و مگر کیست نداند تا خون با خون شسته نشود ، غیض‌و‌غضبِ خشونتِ پیشین فرو‌ننشیند.اما بشر آنجا تَوَسُعِ در جان را به آغوش کشیده که از منطقِ حیوان عبور کند ، با "بِلا‌کَیف"و بی‌چگونگی، در بشر سکونت ورزد ، دوست بدارد ، عاشق شود ، و خون را با عشق طاق بزند.


من سیستان و بلوچستانی هستم. در آنجا رسم بود و هست که قتل‌ها را ریش‌سفیدان با وصلتِ زنی از خاندانِ قاتل و مردی از خاندانِ مقتول فیصله دهند. اینکه حالا چه معنایی به خود گرفته بحث دیگری‌ست . اما آنچه در این ماجرا نهفته‌است همانا شستنِ خشونت با عشق است . زنِ عاشق، زنِ مادر نشانِ راه بخشش است.


می‌دانم در داوریِ احساس‌ها ، عقل که هبچ، احساسِ دیگری هم نمی‌تواند توجیه کند. در وقتِ انتقام تیرِ قضا کور است، به هر پرنده و آدمی اصابت می‌کند. ایتالو کالوینو داستانی دارد که نوجوانی عاشق تفنگ بود. سربازان به قصد اینکه از او سربازی بسازند ،تفنگی بدو می‌بخشند. اما نوجوان که تیراندازی حیرت‌آور است ، جز به تیر افکندن و به هدف زدن هیچ آرزویی ندارد. سربازانِ گروه اولین بازندگانِ قمارِ بر سر نوجوانند.خشونت کور نیست. چشم تیزبینی دارد.او فقط به هدف‌ها زل می‌زند.گاه پرنده‌ای گاه دوستی و گاه دشمنی. برای او هدف شدن مهم است. وقتی دستش به ماشه می‌رود ،تنها لذت صید کردن ارضائش می‌کند و صید، محبوبی‌ست که به چنگ می‌آید.


اما سئوال گروهِ دوم بلاجواب می‌ماند : التیامِ زخمِ درونِ ما چیست؟ پس‌این اندوهِ بی‌پایان چه سان به مهر خواهد انجامید؟ من پاسخی ندارم . می‌توانم گفت، تا آن منطقِ خون برابرِ خون درست‌ ‌به نظر می‌آید ، بشر حقِ خود خواهد دانست که آنچه را که عدالت است خود انتخاب کند و اجرا نماید . این داوری به محض شروع تا بی‌نهایتِ خشونت پیش می‌رود. جنگ‌هایِ بزرگ در عصر ما نظامِ قبیله‌ای را ترک نکرده ، هنوز نتوانسته جهانِ نو را مجاب کند از منطقی بودنِ مجازاتِ مرگ در برابر مرگ چشم بپوشد.

جهانِ نو نمی‌تواند پرهیز از عقلانیتِ خشم را به باوری نو تبدیل کند و معلولِ مقتول را که به علتِ قاتل فروکاهیده ، در علل‌های بیشترش بکاود. سهل‌ترین کار عقل آغازیدن از دلایل در دسترس است. ناچارم به جورجیو آگامبن رجوع کنم. یهودانی که از کوره‌ها و اردوگاههایِ آدم سوزی رهیدند،  باقی‌مانده‌‌هایِ‌آشویتس ، تبدیل به شاهدی می‌شدند :"طبعا می‌توانستم بدوم و خودم را از رویِ سیمِ خاردار پرت کنم...ولی من می‌خواهم زنده بمانم.و اگر آن معجزه‌ای که همه‌ی ما منتظرش هستیم رخ دهد چطور؟ شاید آزاد شویم، همین امروز یا فردا . آن وقت انتقامم را می‌گیرم" . این شاهد، شخص ثالث (terstis)نیست که در یک دعوای حقوقی میان دو طرفِ رقیب ،قرار دارد.بلکه superstes است ، شخصی که در رویداد چیزی را از سر گذرانده‌است.این شخص یک بازمانده ‌است.کسی که رویدادی را از آِغاز تا پایان تجربه کرده‌است. تنها چیز جالب برای بارمانده همان چیزی‌ست که قضاوت را ناممکن می‌کند: آن ناحیه‌ی خاکستری که در آن قربانیان جلاد می‌شوند و جلادان قربانی! ۱

این واقعیتی مخدوش است که دوستانم در روندِ خشم "دوست" بمانند. همسایه‌ات را دوست بدارِ انجیلی، ریاکاریِ ناموافق با عقل است.عقلی که در وقتِ خشونت شرم را نمی‌شناسد ، با وجودِ رخت و لباسِ قرن بیست‌و‌یکم ، به عصر قبایل برمی‌گردد. زیرا آن جنسِ‌از  منطق، منطقی که در واقعیتِ ملموس‌تری مستقر است ، بر آتشِ غضب هیمه و نفتی می‌ریزد تا شعله‌اش بالا گیرد و ارگاسم اتفاق افتد.آن فیلسوفِ روانکاو درست گفت: مرگ ارگاسم است.