کد خبر: 26226
تاریخ: 15مهر1394
کد خبرنگار: 225
این هفته در مجلس بررسی می شود

بررسی‌های پایانی روی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

این هفته قرار است بررسی‌های پایانی روی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان انجام شود تا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس به اجرا در‌آید

در ایران هنوز هر کسی نمی‌تواند درخصوص آزار کودکان طرح دعوی کند. وضعیتی که قرار است با تصویب لایحه حقوق کودک و نوجوان که از سال 1390 به مجلس تقدیم شده بود، نهایی شود.

قانونی که به اعتقاد فعالان حقوقی در مجلس و فعالان حقوق کودک، منطبق با استانداردهای جهانی و یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه کودکان و نوجوانان است.
البته این نخستین‌بار نیست که موضوع حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. سال 81 برای نخستین‌بار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح شد و با 9 ماده به تصویب رسید. قانونی که به گفته حقوقدانان جامعیت و مانعیت لازم را برای جلوگیری از مشکلاتی که برای کودکان در جامعه پیش می‌آید نداشت و به همین خاطر لایحه دیگری در این‌باره مطرح شد. در این لایحه به هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، پرداخته شده است.
همچنین براساس این لایحه کودک‌آزاری علاوه‌بر طبقه‌بندی در زمره جرائم عمومی قرار گرفته و وظایف سازمان‌های مختلف در حوزه جرائم مربوط به کودکان مشخص شده است. مهم‌ترین بخش آن این است که براساس این لایحه دیگر نیاز به شکایت و شاکی خصوصی نیست.
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه لایحه فعلی در صورت تصویب، قانونی کامل برای حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد بود به «فرهیختگان» می‌گوید: «این لایحه علاوه‌بر کودکان در معرض آزار، کودکان در معرض خطر را نیز می‌بیند و سازوکاری برای رسیدگی به این کودکان فراهم می‌کند.»
او با اشاره به اینکه در قانون موجود جرائمی مثل کودک‌آزاری طبقه‌بندی نشده بود، ادامه می‌دهد: «در این لایحه جدید با مشخص کردن شکل کودک آزاری مجازاتی متناسب با این جرم در نظر گرفته می‌شود. شاید بتوان گفت برای اولین‌بار است که در قوانین کشور به بحث کودک آزاری به صورت جدی توجه شده و برای بحثی مثل کودک‌آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.»
نادی با بیان اینکه این لایحه به بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد اجازه می‌دهد تا در موارد کودک‌آزاری و بحث‌های حمایت از کودکان ورود کنند، ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی این لایحه که سال‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است در پایان عمر مجلس نهم تصویب شود و به اجرا درآید.
یکی از موارد مثبتی که در این لایحه به آن اشاره شده که در قانون جاری حمایت از کودکان به آن توجهی نشده بود، تعریف سن کودکان زیر 18 سال است که براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تعریف شده و کاملا مطابق با این کنوانسیون جهانی است که سال‌هاست ایران آن را امضا کرده است.
 محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی درخصوص وضعیت بررسی این لایحه گفته بود: «تاکنون بیش از 13 ماده از این لایحه به تصویب رسیده است؛ اما پایان بررسی و تصویب نهایی آن دو تا سه ماه دیگر خواهد بود. براساس ماده 24 پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت موظف به فراهم کردن بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی برای کودکان است و هیچ کودکی نباید از حق دسترسی به چنین خدماتی محروم بماند؛ چیزی که به نظر می‌رسد با تصویب این قانون مقدمات آن فراهم شود.»

قانونی که به اعتقاد فعالان حقوقی در مجلس و فعالان حقوق کودک، منطبق با استانداردهای جهانی و یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه کودکان و نوجوانان است.
البته این نخستین‌بار نیست که موضوع حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. سال 81 برای نخستین‌بار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح شد و با 9 ماده به تصویب رسید. قانونی که به گفته حقوقدانان جامعیت و مانعیت لازم را برای جلوگیری از مشکلاتی که برای کودکان در جامعه پیش می‌آید نداشت و به همین خاطر لایحه دیگری در این‌باره مطرح شد. در این لایحه به هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، پرداخته شده است.
همچنین براساس این لایحه کودک‌آزاری علاوه‌بر طبقه‌بندی در زمره جرائم عمومی قرار گرفته و وظایف سازمان‌های مختلف در حوزه جرائم مربوط به کودکان مشخص شده است. مهم‌ترین بخش آن این است که براساس این لایحه دیگر نیاز به شکایت و شاکی خصوصی نیست.
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه لایحه فعلی در صورت تصویب، قانونی کامل برای حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد بود به «فرهیختگان» می‌گوید: «این لایحه علاوه‌بر کودکان در معرض آزار، کودکان در معرض خطر را نیز می‌بیند و سازوکاری برای رسیدگی به این کودکان فراهم می‌کند.»
او با اشاره به اینکه در قانون موجود جرائمی مثل کودک‌آزاری طبقه‌بندی نشده بود، ادامه می‌دهد: «در این لایحه جدید با مشخص کردن شکل کودک آزاری مجازاتی متناسب با این جرم در نظر گرفته می‌شود. شاید بتوان گفت برای اولین‌بار است که در قوانین کشور به بحث کودک آزاری به صورت جدی توجه شده و برای بحثی مثل کودک‌آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.»
نادی با بیان اینکه این لایحه به بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد اجازه می‌دهد تا در موارد کودک‌آزاری و بحث‌های حمایت از کودکان ورود کنند، ابراز امیدواری می‌کند که به‌زودی این لایحه که سال‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است در پایان عمر مجلس نهم تصویب شود و به اجرا درآید.
یکی از موارد مثبتی که در این لایحه به آن اشاره شده که در قانون جاری حمایت از کودکان به آن توجهی نشده بود، تعریف سن کودکان زیر 18 سال است که براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تعریف شده و کاملا مطابق با این کنوانسیون جهانی است که سال‌هاست ایران آن را امضا کرده است.
 محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی درخصوص وضعیت بررسی این لایحه گفته بود: «تاکنون بیش از 13 ماده از این لایحه به تصویب رسیده است؛ اما پایان بررسی و تصویب نهایی آن دو تا سه ماه دیگر خواهد بود. براساس ماده 24 پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت موظف به فراهم کردن بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی برای کودکان است و هیچ کودکی نباید از حق دسترسی به چنین خدماتی محروم بماند؛ چیزی که به نظر می‌رسد با تصویب این قانون مقدمات آن فراهم شود.»