کد خبر: 262540
تاریخ: 22فروردين1397
کد خبرنگار: 225

آقای کشاورز، اگر به شرط سنی معتقدید چرا پروانه وکالتتان را تودیع نمی کنید تا جوانان بتوانند جای شما را بگیرند

یکی از داوطلبان وکالت در خصوص صحبت های اخیر بهمن کشاورز در مخالفت با برداشتن آزمون وکالت متنی به وکیل ملت فرستاده است که از نظرتان می گذرد. انتشار این مطالب از سوز وکیل ملت به معنی تایید این مطالب نیست و مخالفان برداشتن آزمون وکالت هم می توانند مطالب خود را برای درج به این سایت ارسال نمایند.

◀️پاسخی به آقای بهمن کشاورز که فرموده اند طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت سر تا پا مشکل دارد از یک حقوقدان انتظار می رود که به عدل و انصاف معتقد باشد و از طرحی سر تا پا ایراد بگیرد که حداقل بتواند وجدان خود را راضی کند چون وجدان یگانه محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد.   1️⃣نخست: وجدانا بفرمایید آیا پایه ای شدن وکالت در طرح جدید باعث پرورش و ارتقاء وکیل بر اساس تجربه و کارعملی نمی شود مگر وکالت فن یا هنر توام با علم حقوق نیست آیا دریافت پروانه پایه یک توسط یک وکیل جوان آنهم بدون تجربه عملی و طی سلسله مراتب سر تا پا مشکل نیست اصلا چگونه وقتی در کانون های وکلا وکیل پایه دو یا سه  وجود ندارد وکلایتان را وکیل پایه یک می نامید آیا این سر تا پا ایراد نیست؟   2️⃣دوم :  وجدانا  پاسخ دهید حالا که به ظرفیت ثابت معتقدید چه مقدار پرونده یا امکانان به قوه قضائیه اضافه شده است که پذیرش کارآموز وکالت ناگهان در سال 95 کاهش سپس با احتساب جذب کارآموز مشاورین در سال 96 این ظرفیت چند برابر شد آیا این ظلم به مردودیهای مثلا رتبه 1000 کانون مرکز در سال 95 نیست که آنسال آخرین سالی بود که شرط سنی ورود به حرفه وکالت را داشتند و اکنون ظالمانه به خاطر شرط سنی از ورود به شغل آزاد وکالت محرومشان کرده اید لطفا بفرمایید اگر به شرط سنی معتقدید چرا پروانه وکالتتان را تودیع نمی کنید تا جوانان بتوانند جای شما را بگیرند در نتیجه آیا طرحی که به احراز صلاحیت علمی نسبی با شرط بازنشستگی وکلا معتقد است سر تا پا دارای ایراد است  یا روش فعلی که شما به درستی حداکثری آن اعتقاد دارید؟   ✡️بقیه موارد را لازم نیست توضیح دهیم چون طرحی که به فرموده شما سر تا پا ایراد است فعلا دو نمونه اش از طرحی که شما بدان معتقدید بهتر است پس لطفا عنوان سر تا پا ایراد دارد را حداقل با مراجعه به وجدان خود اصلاح فرمایید فقط قبول داریم در طرح ظرفیت ثابت و محدود که سالها بدان اعتقاد داشته اید  کانون های وکلا رقیب کاری کمتری به نسبت طرح جدید خواهند داشت لذا فرموده شما استثنائا درمورد  صنوفی که درآمد خود را مستقیما از مردم می گیرند در جهت ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه می تواند قابل درک باشد.