کد خبر: 266533
تاریخ: 2خرداد1397
کد خبرنگار: 235
شیری با پرسپولیس بست / صیادمنش با استقلال

دو ستاره جدید سرخآبی ها