کد خبر: 267117
تاریخ: 7خرداد1397
کد خبرنگار: 235

استقلال به مسلمان پیشنهاد داده است؟