کد خبر: 267123
تاریخ: 7خرداد1397
کد خبرنگار: 235

این چهار ستاره ملی پوش سرخ پوش می شوند