کد خبر: 270574
تاریخ: 22تير1397
کد خبرنگار: 225

قر کمر دخترک و اثر پروانه ای !!!

در دنیای پیچیده و ملتهب و دائما متحول کنونی نظریه ای مطرح شده به نام " اثر پروانه ای " این نظریه چه می گوید؟: (بال زدن یک پروانه در نقطه‌ای از جهان، می‌تواند طوفانی را در نقطه‌ی دیگری بیافریند! )

ممکنه با توجه به تیتر نوشته سوال کنید اثر پروانه ای چه ربطی دارد به " قر کمر "؟! ربطشو میگم؛
در چند روز گذشته رقص دختری در فضای مجازی و بازداشتش و پخش اقرارش در صدا و سیما موجی عجیب در داخل و خارج راه انداخت!!! موضوع را همه میدانید و بیشتر از این توضیح نمیدم نکته ای که برایم جالب بود تاثیر یک قر کمر بر جامعه است !!! واقعا چرا جامعه ی ما با یک  "قر کمر " دستخوش طوفانی از التهاب و تحلیل و موافق و مخالف می شود؟!

این را حتما جامعه شناسان حرفه ای پاسخ می دهند اما به نظر من روابط بین مردم و حکومت به نقطه ی حساسی رسیده است،بی تدبیری صدا و سیما مثل همیشه باعث طوفان شد؛قوه قضائیه اعلام برائت کرد،برخی از دولتیان و مجلسیان این نوع رفتار را سرزنش کردند! مخالفین و موافقین خارج نشین بیانیه دادند! حتی دیدم شخص تحصیل کرده ای در حوزه و دانشگاه روایتی از برخورد مثبت پیامبر رحمت(ص)با زنی خواننده را منتشر کرد!!! دوستی برایم فایلی صوتی اندر فواید "رقص و تاثیر آن در روان آدمی "فرستاد! شخص دیگری "رقص و سماع"را در عرفان نوشت !

دیگری به ربط رقص دخترکی با فساد مالی و دزدی های مسئولین و غیر مسئولین پرداخت! در جلسه ای شنیدم مسئولین تراز اول در خلوت بر خلاف جلوت برخورد صداو سیما و ... را سرزنش می کنند! عده ای از زن و مرد به حمایت از "شاپرک قصه ی ما" "کمپین رقص" را در دنیای مجازی راه انداختند!!! یکی آمد و مقابل مسجد کشف حجاب کرد و رقصید! یکی می گفت: شاپرک میره پناهنده میشه و نونش توی روغنه!!! دیگری از اندر فواید رقص زن برای همسرش گفت!!! شخصی از رقص زنان و مردان ایلات و عشایر مثال زد،دیگری بیانیه ی سیاسی داد!!! نوشتند:چرا اون....کار قاری قرآن را نیاوردید اقرار کند!!! و........هزاران نگاه و مطلب دیگر!!!

 )با هدف تداوم خبررسانی به شما مخاطبان عزیز،لطفا تبلیغات اطراف خبر را کلیک کنید.(


     باید از صدا و سیما و......سوال کرد آیا این کار ارزش این همه جنجال و طوفان را داشت؟!
      و.........شاپرک ها بیشتر از قبل شروع به رقصیدن کردند؟؟؟!!!

 )با هدف تداوم خبررسانی به شما مخاطبان عزیز،لطفا تبلیغات اطراف خبر را کلیک کنید.(