کد خبر: 273877
تاریخ: 25مرداد1397
کد خبرنگار: 225

خبر خبرگزاری فارس مبنی بر تذکر حجاب از سوی «همایون شجریان» تکذیب شد

آوا مشکاتیان، خواهر زاده این خواننده (نوه محمدرضا شجریان) خبر خبرگزاری فارس مبنی بر تذکر حجاب از سوی «همایون شجریان» در اینستاگرام نوشت: سه نفر در عکس خانواده همايون شجریان هستند و نفر وسط که در حال درست کردن روسری جلوی دوربین خبرنگاران است، من هستم؛ ای کاش خبرنگارانی که از مقابل صحنه همین لحظه را ثبت کرده‌اند، تصاوير را منتشر کنند تا حرف من سندیت پیدا کند.