کد خبر: 281967
تاریخ: 16آبان1397
کد خبرنگار: 225

دختر ایرانى وارد مجلس ایالتى فلوریدا شد

در جریان انتخابات میان دوره اى آمریکا، برای اولین بار یک ایرانی وارد پارلمان ایالت فلوریدا شد. «آنا اسکیمانی» اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود. آنا اسکیمانى با ٥٧ درصد ارا در مقابل رقیب جمهورى خواهش به پیروزى رسید.