کد خبر: 286211
تاریخ: 27دي1397
کد خبرنگار: 225

شورای روابط خارجی آمریکا: احتمال درگیری نظامی ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۹

مرکز اقدامات پیشگیرانه (CPA) شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی، چالش‌های سی گانه تهدید کننده منافع و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار داده و لیست سی چالش عمده و مهم از نظر شش هزار کارشناس آمریکایی را منتشر کرده است.

به گزارش وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا، از میان این سی چالش عمده و مهم، احتمال درگیری نظامی بین ایران و ایالات متحده آمریکا یا یکی از متحدان آمریکا در سال ۲۰۱۹ به عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های مرکز اقدامات پیشگیرانه، مورد اشاره قرار گرفته است.

در این گزارش – که دیروز منتشر شده-، از میان سی احتمال لیست شده، احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا و یا یکی از متحدان دو طرف در پی مداخله ایران در درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از نایبان ـ پروکسی‌ها ـ به عنوان یک اولویت سطح بالا برای آمریکا در سال ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده که درصد بروز این احتمال در سطح متوسط است. /