کد خبر: 290051
تاریخ: 24اسفند1397
کد خبرنگار: 235

محدودیت های تازه هلند برای دانشجویان ایرانی

دولت هلند در بیانیه ای خواهان اعمال محدودیت های جدیدی بر دانشجویان ایرانی شده است.

دولت هلند در بیانیه ای با عنوان افزایش نظارت بر دانشجویان و محققان کشورهای با ریسک بالا خواهان اعمال محدودیت های جدیدی بر دانشجویان ایرانی شده است.

دانشجویان کشورهای «با ریسک بالا» مورد نظارت بیشتری قرار می گیرند تا از انتقال فناوری های حساس توسط آنان به کشورهای مورد نظر جلوگیری شود. 

در قانون تحریمی یادشده به محدودیت‌های تحصیلی اشاره‌ای نشده است.