کد خبر: 36966
تاریخ: 3آبان1394
کد خبرنگار: 235

اجرای حکم تخریب رستوران «ریور ساید» در جاده جاجرود

فتاحی از اجرای حکم تخریب رستوران «ریور ساید» واقع در ابتدای جاده جاجرود خبر داد و گفت: با حکم دادستانی بناهای غیر مجاز مربوط به این رستوران که در حریم رودخانه قرار داشتند، تخریب شدند.

«حیدرفتاحی» دادستان عمومی و انقلاب پردیس ، از تخریب رستوران ریورساید خبر داد و گفت: این رستوران واقع در جاده جاجرود است که در 5 سال اخیر بالغ بر 8 زیر مجموعه را در کنار رودخانه تاسیس کرده است.

وی ادامه اداد: با وجود اخطارهای دادستانی مبنی بر عدم ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها، بیشتر بناهای این رستوران به صورت غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ساخته شده بود و با وجود اینکه دستور تخریب این رستوران صادر شده بود اما شرایط اجرای آن تا به امروز فراهم نشده بود.

فتاحی با بیان اینکه حکم تخریب این رستوران توسط دادستانی پردیس صادر شده بود گفت: صاحب رستوران ریور ساید از افراد بانفوذی بوده اما با قاطعیت دستگاه قضا این حکم اجرایی شد.

دادستان پردیس در پایان خاطرنشان کرد: دستور تخریب بناهایی از این رستوران  که در حریم رودخانه احداث شده بود صبح امروز اجرایی شد.   

 

 

 

 

میزان