کد خبر: 39509
تاریخ: 9آبان1394
کد خبرنگار: 222
نعمت احمدی در گفت‌وگو با «وکیل ملت»:

قضات باید دادرسی منصفانه را مد نظر قرار دهند

يك وکیل پایه یک دادگستری در توصيف اهميت دادرسي عادلانه و ملزومات برگزاري يك دادرسي عادلانه گفت: قانون در زمینه دعاوی ترافعی هیچگاه به احقاق حق تاکید نکرده بلکه در ترافع به حل اختلاف دو نفر اشاره می کند.

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «وکیل ملت» در خصوص دادرسی منصفانه افزود: برای تعریف دادرسی منصفانه می توان به دعاوی ترافعی اشاره کرد که قانون به احقاق حق تاکید ندارد بلکه بر اساس عدله موجود نیز می توان رفع اختلاف کرد.

اين استاد دانشگاه بااشاره به قوانين تصریح کرد: مقنن میزان مجازات های برخی جرائم را 6 ماه تا 2 سال حبس یا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی یا تبعید تصویب می کند که قاضی از نظر حقوقی می تواند از کف یا سقف مجازات استفاده کند.

این حقوقدان در بيان شرايط تحقق دارسي عادلانه توضيح داد: انتخاب مجازات در دادرسی عادلانه بر اساس نظر قانون است ولی اگر قاضی در صدور حکم جنبه انصاف را نیز در نظر گیرد و مجازات را حکم کند دادرسی علاوه بر عادلانه منصفانه نیز بوده است.

احمدی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جرمی مثل جعل یک متهم به اقل مجازات محکوم می شود ولی جاعل دیگر به اشد محکوم می شود که قاعده انصاف در این زمینه موضوعیت پیدا می کند و انتخاب حکم توسط قاضی بسیار حساس می شود.

اين حقوقدان در ادامه  افزود: برای احقاق دادرسی منصفانه در محاکم باید رفع ترافع شود و رفع اختلاف بوجود آمده باید یک واحد انصاف را حاکم کنیم تا طرفین نیز به سازش دست یابند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره تمایز دادرسی عادلانه و منصفانه گفت: از دادرسی منصفانه و دادرسی عادلانه یک تعریف واحد را نمی‌توان ایجاد کرد بلکه نتیجه‌های احکام را باید در نظر گیریم.

وی بیان داشت: وقتی در یک پرونده مالباخته، خواهان، خوانده یا شاکی وجود دارد باید نسبت به یک پرونده حکمی را صادر کرد. از این رو قاعده انصاف و عدالت قضایی در اینجا اعمال می شود و قاضی بر اساس علمی که از پرونده دارد با اعمال قوانین و انصاف حکم می کند.

این حقوقدان در پايان  اضافه کرد: از جمله ارکان دادرسی منصفانه آن است که شکل خاص قوانین را داشته و قاضی کلیه قواعد موضوعه یک دادرسی را که مقنن جزء قواعد عامره قرار داده رعایت کند و بدون تضییع حق دیگری پرونده را حکم کند.
 

انتهای پیام/