کد خبر: 42499
تاریخ: 10آبان1394
کد خبرنگار: 225

تهدیدبه شکایت از وکلا توسط زنجانی

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی به قرائت دفاعیات و اعلام موضوعاتی چون شکایت از وکلای نفت، داستان تحریم ها، بازداشت وی، تهدید مبنی بر پس گرفتن پول ها از بانک مسکن و بر زبان آوردن نام افرادی چون احمدی نژاد و سعید مرتضوی اختصاص داشت.

میلیاردر نفتی پیش از شروع به قرائت ادامه دفاعیات، گفت: نخست روی صحبتم با وکلای نفت درخصوص مصاحبه هایشان با رسانه ها است و باید بگویم اگر این روند ادامه یابد به وکیلم می سپرم تا سه وکیل اختیار و از آن ها شکایت و به این موضوع رسیدگی کند.
میلیاردر نفتی خطاب به وکیل شرکت نفت، اظهار کرد: روز گذشته در آغاز قرائت دفاعیاتم، نیم ساعت در مورد فروش نفت صحبت
کردم؛ به این صورت بار نفتی که به خارج از کشور فروخته می شود، تنها به هفت کشور اجازه فروش دارد و همه حساب ها در این کشور ها دفتری است و شرکت نفت، مجبور است از این منابع فقط برای واردات استفاده کند.
وی، ادامه داد: این پول در حساب های داخلی آن بانک و آن کشور قابل پرداخت و دریافت است و تنها اسم آن حساب بانکی است و نمی توان پول آن را به داخل کشور جا به جا کرد.