کد خبر: 43335
تاریخ: 11آبان1394
کد خبرنگار: 235

ریزش سقف برج آزادی در پی بارندگی‌های اخیر

بارندگی‌های اخیر تهران سبب نشت آب و ریزش سقف برج آزادی شد.

به گزارش وکیل ملت غلامحسین شاه علی مدیر مجموعه آزادی از نشت آب  و ریزش سقف برج آزادی در پی بارندگی‌های اخیر تهران خبر داد و گفت: از چند ماه گذشته پیش بینی چنین اتفاقی را می‌کردیم و به همین منظور بارها به شورای شهر و شهرداری تهران تذکر دادیم که روند بازسازی به کندی انجام می شود، اما متاسفانه توجهی نشد.

  گفتنی است محوطه بیرونی و اداری برج آزادی در برخی نقاط با نشتی آب و در برخی مکان‌ها با ریزش سقف همراه است.